29/09/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lô hoa bị
蘆花被

Tác giả: Quán Vân Thạch - 貫雲石

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2018 13:23

 

Nguyên tác

採得蘆花不涴塵,
翠蓑聊复藉為茵。
西風刮夢秋無際,
夜月生香雪滿身。
毛骨已隨天地老,
聲名不讓古今貧。
青綾莫為鴛鴦妒,
欸乃聲中別有春。

Phiên âm

Thái đắc lư hoa bất oạ trần,
Thuý thoa[1] liêu phục tạ vi nhân.
Tây phong quát mộng thu vô tế,
Dạ nguyệt sinh hương tuyết mãn thân.
Mao cốt[2] dĩ tuỳ thiên địa lão,
Thanh danh bất nhượng cổ kim bần.
Thanh lăng mạc vị uyên ương đố,
Ải nãi thanh trung biệt hữu xuân.[3]

Dịch nghĩa

Hái được bông lau không nhiễm bụi
Ông chài dùng tạm để làm chăn
Gió tây ru mộng đêm thu dài dằng dặc
Đêm trăng hương tuyết đầy người
Xương da đã già theo trời đất
Tên tuổi chẳng kém ai nghèo từ xưa đến nay
Lĩnh xanh đừng ghen thay cho cặp uyên ương (thêu trên chăn)
Riêng có xuân trong tiếng chèo khua nước bì bõm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hái được bông lau sạch bụi trần
Ông chài dùng tạm để làm chăn
Gió tây ru mộng thu dài giấc
Trăng xế vương hương tuyết ngập thân
Già bám đất trời chừng đủ cỗi
Nghèo so kim cổ chẳng nhường phân
Lĩnh xanh đừng giúp uyên ương tị
Bì bõm chèo khua riêng có xuân
Tác giả đi qua vùng Lương Sơn Bạc, thấy ông chài nhồi bông lau làm chăn. Tác giả đem chăn lĩnh ra đổi, ông chài chỉ bằng lòng đổi bằng thơ. Qua bài thơ, ta thấy tác giả xem thường công danh phú quý, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sau.

[1] Áo tơi mầu xanh, đây chỉ ông già câu cá.
[2] Cây lau đã khô, cũng chỉ nhà thơ đã có tuổi.
[3] Ý nói mình không ham phú quý, chỉ rong chơi nơi sông nước với tiếng chèo khua sóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Vân Thạch » Lô hoa bị