22/01/2021 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc tiền hậu “Hồng lâu mộng” hữu cảm nhị thủ kỳ 1
讀前後紅樓夢有感二首其一

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 16:08

 

Nguyên tác

閒撿紅樓紀夢餘,
金釵二十集裙居。
我憐黛玉癡情重,
欲把前因叩碧虛。

Phiên âm

Nhàn kiểm “Hồng lâu” ký mộng du,
Kim thoa thập nhị tập quần cư.
Ngã lân Đại Ngọc si tình trọng,
Dục bả tiền nhân khấu bích hư.

Bản dịch của Trương Quang Gia

Lầu hồng nối mộng rỗi xem qua
Xiêm áo mười hai rực ánh thoa
Son phấn si tình ta tiếc bấy
Muốn đem nhân trước gợi châu loà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Độc tiền hậu “Hồng lâu mộng” hữu cảm nhị thủ kỳ 1