03/02/2023 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thêm yêu dải Trường Sơn

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2011 02:42

 

Vắt vẻo đường xưa Hồ Chí Minh
Quảng Bình xuyên tận sát Tây Ninh
Trường Sơn một dải xanh hơn sử
Cứ mãi đi màu chửa hết xanh
Nguồn: Yêu có nguội dần? (thơ), Huy Dung, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Thêm yêu dải Trường Sơn