04/07/2020 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương chi thuỷ 2
揚之水 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:11

 

Nguyên tác

揚之水,
不流束楚。
彼其之子,
不與我戍甫。
懷哉懷哉,
曷月予還歸哉?

Phiên âm

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc sở.
Bỉ ký chi tử,
Bất dữ ngã thú Phủ
Hoài tai! Hoài tai!
Hạt nguyệt dư hoàn quy tai ?

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lờ đờ,
Không cuốn trôi được bó cây sở.
Nàng kia ôi!
Không cùng với ta đóng đồn trấn giữ nước Phủ ?
Nhớ nhung thay!Nhớ nhung thay!
Tháng nào ta mới trở về được vậy thay ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lờ đờ nước chảy lặng yên,
Chẳng trôi bó sở còn nguyên bên dòng.
Nàng ôi sao nỡ đành lòng ?
Chẳng sang nước Phủ trú phòng đủ đôi.
Nhớ nhung nhung nhớ bồi hồi.
Tháng nào ta mới được rời về quê.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

sở: một thứ cây.
phủ: tức là nước Lữ. Lữ Hầu cũng là họ Khương. Thư kinh nói là Lữ Hình, sách Lễ Ký nói là Phủ Hình, mà Khổng thị cho là Lữ Hầu, rồi sau lại Phủ Hầu là đấy.

Đương lúc ấy vì cớ nước Thân mà phải đồng trú luôn ở nước Phủ. Nay chưa biết nước này ở chốn nào, tính ra cũng không xa hơn nước Thân, nươc Hứa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dương chi thuỷ 2