23/01/2022 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu độc dạ
早秋獨夜

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 15:33

 

Nguyên tác

井梧涼葉動,
鄰杵秋聲發。
獨向檐下眠,
覺來半床月。

Phiên âm

Tỉnh ngô lương diệp động,
Lân chử thu thanh phát.
Độc hướng thiềm hạ miên,
Giác lai bán sàng nguyệt.

Dịch nghĩa

Lá cây ngô đồng trên bờ giếng, lạnh lùng lay động
Chày bên hàng xóm, vang lên tiếng thu
Một mình ngủ dưới mái hiên
Tỉnh dậy trăng rọi sáng nửa giường

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngô đồng giếng lạnh lá lay,
Tiếng thu vang với tiếng chày rộn bên.
Một mình ra ngủ ngoài hiên,
Tỉnh ra trăng sáng soi bên nửa giường!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tảo thu độc dạ