24/01/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu thư sự tấn Văn Trường ký thất
雨後書事訊文長記室

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 09:09

 

Nguyên tác

江鄉無盡燕雛飛,
越水仙舟歸未歸。
花事幾番風雨後,
故人三月信音稀。
極天戍草嘶邊馬,
並海雲山雜卉衣。
愁思滿前惟欲睡,
郊原白日掩荊扉。

Phiên âm

Giang hương[1] vô tận yến sồ phi,
Việt thuỷ tiên chu quy vị quy.
Hoa sự kỷ phiên phong vũ hậu,
Cố nhân tam nguyệt tín âm hy.
Cực thiên thú thảo tê biên mã,
Tịnh hải vân sơn tạp huỷ y.
Sầu tứ mãn tiền duy dục thuỵ,
Giao nguyên bạch nhật yểm kinh phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mênh mông sông nước yến bay,
Thuyền tiên suối Việt về hay không về.
Hội hoa vẫn đấy sau mưa,
Tháng ba tin cố nhân thưa thớt rồi.
Cỏ biên ngựa hí cuối trời,
Biển mây áo lá dở đời núi non.
Quá sầu nằm dỗ giấc ngon,
Đồng hoang ngày lấp sài môn trắng nhoà.
Văn Trường tức Từ Vị 徐渭, bạn thân cũng là bạn chiến đấu của Thẩm Minh Thần khi hai người phục vụ dưới trướng Hồ Tôn Hiến 胡宗憲 đánh giặc Oa 倭寇 ở miền đông nam. Ký thất là chức quan chưởng quản giấy tờ, chương biểu, văn hịch. Từ Vị làm Ký thất tham quân cho Hồ Tôn Hiến, vừa coi ngó giấy tờ, vừa là mưu sĩ.

[1] Chỉ miền có nhiều sông hồ, tức Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Vũ hậu thư sự tấn Văn Trường ký thất