29/01/2022 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm bộ mặt
Száz alakba

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2012 22:40

 

Nguyên tác

Száz alakba öltözik szerelmem,
Száz alakban képzel tégedet.
Majd sziget vagy s vívó szenvedélyem
Mint szilaj folyam fut körüled.

Máskor ismét, édes kedvesem, hogy
Szentegyház vagy, én azt gondolom,
És szerelmem mint repkény huzódik
Fölfelé a szentegyház-falon.

Néha gazdag útas vagy s szerelmem
Mint az útonálló megrohan,
Néha meg mint jámbor alamizsnás
Lép elédbe alázatosan.

Majd a Kárpát vagy, s én ott a felhő,
S mennydörgéssel ostromlom szived.
Majd meg rózsalomb vagy, s én körűled
Csalogányként zengek éneket.

Im, szerelmem ekkép változik, de
Soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelidebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!

Bản dịch của Vũ Tú Nam

Tình yêu anh mang trăm bộ mặt
Và dưới trăm dáng vẻ nhìn em
Một hôm em là hòn đảo mát
Mà anh là lớp sóng vây quanh

Một hôm khác, em yêu, anh thấy
Ngôi nhà thờ cổ kính là em
Còn anh - thứ dây leo lì lợm
Bám trên tường nơi thờ phụng thiêng liêng

Có khi em là phu nhân nọ
Đi dạo chơi và anh hoá côn đồ
Tấn công em hoặc cầu xin quỵ luỵ
Xin tình yêu, van vỉ, thẫn thờ

Em là ngọn núi cao Các-pát
Sấm sét anh đánh thấu tim em
Em là một gốc hồng thắm ngát
Họa mi anh quấn quýt hót quanh

Thế đó, mối tình anh mãi mãi
Đổi dáng hình nhưng có đổi lòng đâu
Nếu dịu xuống chẳng phải vì yếu đuối
Sông hiền hoà là dòng sông sâu
Szalkszentmárton, 1845
Nguồn: Có và không có, thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Trăm bộ mặt