09/12/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương nhật bồi Nguyên Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng biệt
重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別

Tác giả: Tiêu Dĩnh Sĩ - 蕭穎士

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 23:22

 

Nguyên tác

山縣繞古堞,
悠悠快登望。
雨餘秋天高,
目盡無隱狀。
綿連滍川回,
杳渺鴉路深。
彭澤興不淺,
臨風動歸心。
賴茲琴堂暇,
傲睨傾菊酒。
人和歲已登,
從政復何有。
遠山十里碧,
一道銜長雲。
青霞半落日,
混合疑晴曛。
漸聞驚棲羽,
坐嘆清夜月。
中歡愴有違,
行子念明發。
僅能泯寵辱,
未免傷別離。
江湖不可忘,
風雨勞相思。
明時當盛才,
短伎安所設。
何日謝百里,
從君漢之澨。

Phiên âm

Sơn huyện nhiễu cổ điệp,
Du du khoái đăng vọng.
Vũ dư thu thiên cao,
Mục tận vô ẩn trạng.
Miên liên Trĩ xuyên[1] hồi,
Diểu diểu nha lộ thâm.
Bành Trạch[2] hứng bất thiển,
Lâm phong động quy tâm.
Lại tư cầm đường hạ,
Ngạo nghễ khuynh cúc tửu.
Nhân hoà tuế dĩ đăng,
Tòng chính phục hà hữu.
Viễn sơn thập lý bích,
Nhất đạo hàm trường vân.
Thanh hà bán lạc nhật,
Hỗn hợp nghi tình huân.
Tiệm văn kinh thê vũ,
Toạ thán thanh dạ nguyệt.
Trung hoan sảng hữu vi,
Hành tử niệm minh phát.
Cẩn năng dẫn sủng nhục,
Vị miễn thương biệt ly.
Giang hồ bất khả vong,
Phong vũ lao tương tư.
Minh thì đương thịnh tài,
Đoản kỹ an sở thiết.
Hà nhật tạ bách lý,
Tòng quân hán chi phệ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Huyện vùng cao mấy tầng thành cổ
Dăng dải xa vội vã lên trông
Mưa qua, thu toả mênh mông
Những là ẩn hiện bày trong mắt nhìn
Chân mây dòng Trĩ triền miên
Cuối trời hun hút đường chim thấy nào
Hứng Bành Trạch nao nao chưa dứt
Gió hiu hiu giục nức lòng quê
Công đường nhàn nhã gặp khi
Cúc thơm rượu ngát rót đi, mặc đời
Người mừng lúa gặt bời bời
Lệnh quan phép lính hết thời hay chăng
Mười dặm xanh dăng dăng núi trải
Lối thẳm nào mê mải màu mây
Mong manh nắng rớt nửa đầy
Mờ mờ ảo ảo ngỡ hay ngả chiều
Đâu đây cành động chim kêu
Trăng trong đêm vắng hắt hiu than mình
Niềm đau xót cảnh tình xuôi ngược
Lòng dặn lòng cất bước buổi mai
Nhục vinh dẫu đã thôi rồi
Tránh sao kẻ dạt người trôi não lòng
Giang hồ sao nỡ còn trông
Gió mưa đau đáu tấc lòng tương tư
Chuộng tài đời thịnh đương chờ
Phận mình nghề mọn bao giờ dám khoe
Ngày nào bỏ huyện lệnh đi
Cùng ai mình lại kết bề lênh đênh
Nguyên Đức Tú: một nhân vật đương thời, nhân cách thanh cao, làm quan lệnh huyện Lỗ Sơn.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Nằm ở phía đông huyện Lỗ Sơn.
[2] Đào Uyên Minh làm huyện lệnh Bành Trạch đời Tấn. Là người chính trực, thanh cao. Ở đây chỉ Nguyên Đức Tú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Dĩnh Sĩ » Trùng dương nhật bồi Nguyên Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng biệt