29/10/2020 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh đồng ngày mùa

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 15:19

 

Đàn bò nâu đưa mũi ngửi say sưa
Những bông thóc sum suê tròn mẩy chín
Bài thơ trên thuộc chùm thơ "Nét chấm phá"
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Cánh đồng ngày mùa