02/12/2022 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Tết

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/04/2008 10:20

 

Năm lạnh tình chờ mai gốc lão
Đào diện hoa xuân báo lấy chồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Hoa Tết