02/07/2022 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây sơn kỳ 1
西山其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 23:50

 

Nguyên tác

彝界荒山頂,
蕃州積雪邊。
築城依白帝,
轉粟上青天。
蜀將分旗鼓,
羌兵助井泉。
西戎背和好,
殺氣日相纏。

Phiên âm

Di giới hoang sơn đỉnh,
Phiên châu tích tuyết biên.
Trúc thành y Bạch Đế,
Chuyển túc thướng thanh thiên.
Thục tướng phân kỳ cổ,
Khương binh trợ khải diên.
Tây Nhung bội hoà hảo,
Sát khí nhật tương triền.

Dịch nghĩa

Đỉnh núi hoang này là ranh giới với vùng man di,
Nó là bên đầy tuyết của châu mọi rợ.
Xây thành lên là hướng về phương tây,
Chuyển gạo lên tít tận trời xanh.
Tướng xứ Thục chia đội ngũ phòng thủ,
Lính Khương mang mâu giáp sắt.
Rợ Nhung phía tây không chịu hoà hảo,
Nên tình hình ngày càng căng thẳng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Giáp rợ, núi hoang chắn,
Vùng mọi, tuyết đóng đầy.
Thành xây phía tây hướng,
Chuyển thóc tới tận mây.
Tướng Thục chia đồn trại,
Lính Khương giáo nơi tay.
Tây Nhung xé hoà ước,
Tình thế ngày càng gay.
(Năm 763)

Nguyên chú: "Tức Mân sơn, tốc trở Khương di, toàn Thục cự chướng" 即岷山,捍阻羌夷,全蜀巨障 (Tức núi Mân, ngăn chặn rợ Khương, bảo vệ toàn xứ Thục).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây sơn kỳ 1