18/05/2024 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Cù đạo trung
三衢道中

Tác giả: Tăng Kỷ - 曾幾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2008 11:09

 

Nguyên tác

梅子黃時日日晴,
小溪泛盡卻山行。
綠陰不减來時路,
添得黃鸝四五聲。

Phiên âm

Mai tử hoàng thì nhật nhật tình,
Tiểu khê phiếm tận khước sơn hành.
Lục âm bất giảm lai thì lộ,
Thiêm đắc hoàng ly tứ ngũ thanh.

Dịch nghĩa

Khi quả mơ chín vàng, ngày nào cũng tạnh
Suối khe đi hết, lại đi đường bộ
Bóng cây vẫn râm như đoạn đường trước
Lại còn thêm được bốn năm tiếng oanh

Bản dịch của Hoa Bằng

Vừa tuần mơ chín cữ trời quang
Thuyền cạn dòng khe, núi bước sang
Đường rợp bóng xanh như lúc đến
Líu lô thêm mấy tiếng oanh vàng
Bài này tuyển từ Trà Sơn tập quyển 8, bản Tứ khố toàn thư. Núi Tam Cù nay ở thành phố Cù Châu, Chiết Giang. Tác giả là nhà thơ quan trọng của phái Giang Tây, thơ trọng về câu luật, tôn sùng ba người Đỗ Phủ, Hoàng Đình Kiên, Trần Sư Đạo. Thơ ông thanh mới hoạt bát là tiếng chuông báo trước mở ra thành trai thể cho Dương Vạn Lý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Kỷ » Tam Cù đạo trung