26/09/2022 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng phùng cựu kỹ Lý thị kiến quá kỳ 1
江上逢舊妓李氏見過其一

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2018 09:49

 

Nguyên tác

玉箏紅燭艷春羅,
慣向高堂聽汝歌。
今夕相逢為重唱,
孤舟江冷月明多。

Phiên âm

Ngọc tranh hồng chúc diễm xuân la,
Quán hướng cao đường thính nhữ ca.
Kim tịch tương phùng vị trùng xướng,
Cô chu giang lãnh nguyệt minh đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đờn tranh lụa đẹp đuốc hồng,
Nhà cao thưởng thức não nùng tiếng ca.
Đêm nay gặp chốn xa nhà,
Thuyền đơn sông lạnh trăng ngà mênh mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Giang thượng phùng cựu kỹ Lý thị kiến quá kỳ 1