30/10/2020 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn
寄清風庵僧德山

Tác giả: Trần Thái Tông - 陳太宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 07:46

 

Nguyên tác

風打松關月照亭,
心期風景共凄清。
個中滋味無人識,
付與山僧樂到明。

Phiên âm

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh.
Cá trung tư vị vô nhân thức,
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh.

Dịch nghĩa

Gió đập cổng thông, trăng sáng trước sân,
Lòng hẹn với phong cảnh cùng trong sạch lặng lẽ.
Bao nhiêu thú vị trong đó không ai hay,
Mặc cho nhà sư trong núi vui đến sáng.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cổng tùng gió đạp, sân trăng
Cảnh nhu hẹn với tâm hằng sáng trong.
Ai hay thú vị trong lòng
Chỉ ông sư núi vui cùng đêm thâu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thái Tông » Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn