03/08/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sân trường vào hạ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 20:44

 

Có chi trong tiếng ve sầu
Mà nghe, mà nhói như đau ruột thừa
Cũng vì nhớ cánh phượng xưa
Mà bao nhiêu máu đổ bừa lên cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sân trường vào hạ