06/12/2021 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Sa
送李少府貶峽中王少府貶長沙

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 08:45

 

Nguyên tác

嗟君此別意何如,
駐馬銜桮問謫居。
巫峽啼猿數行淚,
衡陽歸雁幾封書。
青楓江上秋天遠,
白帝城邊古木疎。
聖代即今多雨露,
暫時分手莫躊躇。

Phiên âm

Ta quân thử biệt ý hà như,
Trú mã hàm bôi vấn trích cư.
Vu Giáp[1] đề viên sổ hàng lệ,
Hành Dương[2] quy nhạn kỷ phong thư.
Thanh Phong[3] giang thượng thu thiên viễn,
Bạch Đế[4] thành biên cổ mộc sơ.
Thánh đại tức kim đa vũ lộ[5],
Tạm thì phân thủ mạc trù trừ.

Dịch nghĩa

Hỡi ôi kỳ này xa nhau hai bạn nghĩ gì
Dừng ngựa nâng ly nhấp rượu cho tôi hỏi chuyện đi xa
Vu Giáp nơi ấy có vượn kêu mấy hàng lệ rưng rưng
Hành Dương bên này nhạn bay về đem được mấy phong thư
Trên sông Thanh Phong vào mùa thu cánh buồm đi dần xa
Bên thành Bạch Đế những cây cổ thụ mọc hoang sơ
Hiện giờ thái bình thịnh trị nhiều ơn mưa móc
Hãy tạm thời chia tay chớ trù trừ làm gì

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Khéo não lòng ai lúc biệt ly
Chén ngừng, ngựa hãm, hỏi người đi
Lệ rơi Vu Giáp nghe hầu hót
Thư đến Hành Dương gửi nhạn về
Bạch Đế thành cao cây lá rụng
Thanh Phong sông thẳm cánh buồm che
Ngày nay thánh đại nhiều mưa móc
Thì tạm chia tay há ngại gì
Giáp Trung là đất ở Ba huyện, tỉnh Tứ Xuyên. Trường Sa là tên phủ ở tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tên kẽm (khe núi có sườn dốc), một trong ba kẽm ở trên sông Trường Giang thuộc lối tây huyện Ba Đông, tỉnh Hồ Bắc, là đường thuỷ đạo xung yếu vào Thục. Ở đấy có nhiều vượn kêu suốt ngày nghe buồn thảm.
[2] Tên đất, nằm ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam. Ở đây, có núi Hành Sơn là một núi trong Ngũ Nhạc (Bốn núi còn lại là: Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn và Sùng Sơn). Núi Hành Sơn có 72 ngọn, đứng đầu là ngọn Hồi Nhạn. Tục truyền khi nhạn bay đến đấy phải lộn lại, nếu con nào cố bay qua thì không trở về được nữa.
[3] Tên sông, nằm ở phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
[4] Tên thành, bốn chung quanh xây bằng đá ong, ở trên núi Bạch Đế thuộc huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Cuối đời Tây Hán, Vương Mãng cướp ngôi Hán Bình Đế Lưu Diễn (1-6 sau CN) tôn thất nhà Hán là Công Tôn Thuật vào Thục đắp thành Bạch Đế để chống nhau với Vương Mãng. Đến đời Tam Quốc, Thục Tiên Chủ Lưu Bị (221-223) bị thua Lục Tốn (tướng nhà Nguỵ) ở Hào Đình, chạy về thành Bạch Đế rồi chết ở đấy.
[5] Mưa móc, ý nói ơn vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Sa