30/11/2020 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đố anh chim chi không lông không cánh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 14:55

 

Em đố anh chim chi không lông không cánh
Còn như cây chi không nhánh không ngành
Trai nam nhơn đối đặng, gái nữ danh kết nguyền
- Chim (chiêm) bao không lông không cánh
Cây viết không nhánh không ngành
Trai nam thì đối đặng, gái lành liệu sao?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đố anh chim chi không lông không cánh