30/05/2024 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Giang Nam kỳ 1
夢江南其一

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:00

 

Nguyên tác

千萬恨,
恨極在天涯。
山月不知心裡事,
水風空落眼前花,
搖曳碧雲斜。

Phiên âm

Thiên vạn hận,
Hận cực tại thiên nhai.
Sơn nguyệt bất tri tâm lý sự,
Thuỷ phong không lạc nhãn tiền hoa,
Dao duệ bích vân tà.

Bản dịch của Phạm Văn Kiên

Nỗi sầu nghìn vạn khó vơi
Hận sâu này tới chân trời chưa nguôi
Núi trăng đâu hiểu lòng người
Gió xua, trước mặt hoa rơi la đà
Nhẹ nhàng đưa áng mây xa….

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Mộng Giang Nam kỳ 1