31/03/2023 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả roi

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:09

 

Hoa thì già trước
Mà quả trẻ sau
Hoa làm râu bạc
Quả làm tí nhau
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Quả roi