19/10/2021 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp bạn cố tri, ông Thị Hán

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 09/06/2008 10:30

 

Mấy lâu gió đón với mưa cầm
Én Bắc nay mừng gặp nhạn Nam
Nồng lạt vơi trà dăm bảy chén
Hàn huyên no chuyện bấy nhiêu năm
Tà ma bốn mặt rình nghe long,
Tâm sự đôi bên lặng hiểu ngầm!
Muốn tả tình kia khôn xiết tả
Non ngần cao đó, bể ngần thâm…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Gặp bạn cố tri, ông Thị Hán