11/04/2021 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Nghi Hưng tác
菩薩蠻-宜興作

Tác giả: Tô Tường - 蘇庠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 03:23

 

Nguyên tác

北風振野雲平屋,
寒溪淅淅流冰谷。
落日送歸鴻,
夕嵐千萬重。

荒陂垂斗柄,
直北鄉山近。
何必苦言歸,
石亭春滿枝。

Phiên âm

Bắc phong chấn dã vân bình ốc,
Hàn khê tích tích lưu băng cốc.
Lạc nhật tống quy hồng,
Tịch lam thiên vạn trùng.

Hoang pha thuỳ đẩu bính,
Trực bắc hương sơn cận.
Hà tất khổ ngôn quy,
Thạch đình xuân mãn chi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió bắc gào rừng mây ngang nóc
Suối băng róc rách trong hang hốc
Nhạn trở in bóng chiều
Sương lam nghìn dặm đục

Chuôi tinh đẩu trên nương
Bắc phương quê mấy chốc
Hà cớ thở than chi
Thạch đình xuân kín gốc
Huyện Nghi Hưng nay thuộc tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Tường » Bồ tát man - Nghi Hưng tác