16/06/2021 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô Khế

Tác giả: Tôn Thất Mỹ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 08:59

 

Song the mơ ước bấy lâu xa,
Khế khoát duyên nay cũng mặn mà.
Trông thấy của chua tình quấn quýt,
Gẫm nghe lời ngọt bước cần cà.
Chát lòng vội vã[1] sao cho đáng,
Đắng chuyện dây dưa chút gọi là.
Lạt dạ chưa cam tường cội rễ,
Vườn hồng cay nỗi khách lân la.
Trong bài, mỗi câu thơ không chỉ có tên một thứ quả, mà còn cả một vị nữa.

[1] Quả vả, phát âm giọng Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Mỹ » Tặng cô Khế