19/01/2021 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:29

 

Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván,
Bên kia sông lập cái quán mười hai từng.
Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng,
Sáng chiều đăm đắm trông chừng đợi anh.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván