31/03/2023 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 8

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 00:37

 

Phiên âm

Tư quân vô kế ủng quân nhi,
Bồn nhục gian nan tưởng vãng thì.
Kim nhật mẫu vong cừ hạt thị,
Hi hi tiếu tiếu tổng hà trì.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, lại bế đứa con nàng mới sinh,
Nhớ lại lúc sinh nở gian nan ngày ấy.
Nay mẹ mất rồi, con nương tựa vào ai,
Thế mà vẫn bi bô cười nói, chẳng biết gì!

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, ta bồng đứa bé trai
Gian nan sinh nở trẻ ra đời
Còn nhờ ai nhỉ, không còn mẹ
Mà biết gì đâu, hi hí cười
Nguồn: Ngô Thì Sĩ (Trần Thị Băng Thanh), NXB Hà Nội, 1987.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 8