01/07/2022 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa hồng

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:44

 

Con Ngựa hồng bờm dài
Từng đưa Cha đi chữa bệnh
Nay Ngựa hồng đưa Cha về trời

Cha chữa cho ai ở trên kia
Ngựa hồng ăn cỏ gì
Uống nước nguồn suối nào

Mồng một hôm rằm
Con thắp hương cúng Cha
Con Ngựa hồng chợt đứng trên ngọn cây
Tỏa sức nóng.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Ngựa hồng