09/07/2020 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Văn Đế
漢文帝

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:20

 

Nguyên tác

刑措租寬亦至仁,
養成四百漢家春。
弋綈消得身清儉,
不費功臣費弄臣。

Phiên âm

Hình thố, tô khoan diệc chí nhân,
Dưỡng thành tứ bách Hán gia xuân.
Dặc đề tiêu đắc thân thanh kiệm,
Bất phí công thần, phí lộng thần.

Dịch nghĩa

Bỏ hình phạt, nhẹ tô thuế cũng là ông vua rất nhân hậu,
Xây đắp nên cơ nghiệp bốn trăm năm của nhà Hán.
Mặc áo sồi thâm đạt được đức thanh kiệm cho riêng mình,
Nhưng không xa phí cho công thần mà xa phí cho kẻ bề tôi lộng hành.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Nhẹ thuế khoan hình kể dã nhân,
Xây cơ nghiệp Hán bốn trăm xuân.
Sồi thâm may áo riêng thanh kiệm,
So sẻn công thần, nới lộng thần.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Hán Văn Đế