01/04/2023 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 06
禱白馬祠回後感作其六

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:41

 

Nguyên tác

緣陰偶目望陽臺,
暮雨朝雲去不回。
王鶚春愁無處著,
劉晨心事何誰開。
遊疎断徑多黄葉,
步少閑庭半綠莓。
一段剛腸柔淚汰,
西風吹作碧臺灰。

Phiên âm

Lục âm ngẫu mục vọng Dương Đài,
Mộ vũ triêu vân khứ bất hồi.
Vương Ngạc xuân sầu vô xứ trứ,
Lưu Thần tâm sự hà thuỳ khai.
Du sơ đoạn kính đa hoàng diệp,
Bộ thiểu nhàn đình bán lục môi.
Nhất đoạn cương trường nhu lệ thái,
Tây phong xuy tác bích đài hôi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dưới râm mắt ngóng Dương Đài
Một đi mưa tối mây mai chẳng về
Sầu xuân, Vương Ngạc não nề
Lưu Thần tâm sự nói gì với ai
Lối xưa lá rụng tơi bời
Sân xưa ít dạo xanh ngời những rêu
Lòng đau lệ muối nát nhàu
Gió tây lại thổi tro đâu bích đài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 06