17/10/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa xôi ngày cũ

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 09:51

 

Nhớ đa mang của một thời
Bao con bướm mộng chân người vu vơ
Sông dài chảy mãi tình thơ
Xa xôi tới biển có chờ tôi không?
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Xa xôi ngày cũ