06/12/2021 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật mạn thành (I)
夏日漫成

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2007 19:46

 

Nguyên tác

傳家舊業只青氈,
離亂如今命苟全。
浮世百年真似夢,
人生萬事總關天。
一壼白酒消塵慮,
半榻清風足午眠。
惟有故山心未斷,
何時結屋向梅邊。

Phiên âm

Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên[1],
Ly loạn như kim mệnh cẩu tuyền.
Phù thế bách niên chân tự mộng,
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên.
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự,
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên.
Duy hữu cố sơn tâm vị đoạn,
Hà thì kết ốc hướng mai biên.

Dịch nghĩa

Sản nghiệp cũ nhà truyền lại chỉ có tấm chiên xanh
Ly loạn mà thân này tạm được toàn vẹn
Cuộc đời trăm năm bềnh bồng như giấc mộng
Muôn việc ở đời đều do lòng trời
Một bầu rượu trắng đủ tiêu niềm tục luỵ
Nửa giường gió mát cũng đủ để ngủ trưa
Chí có núi quê là lòng luôn nhớ không dứt
Bao giờ mới được (về) cất nhà bên gốc mai?

Bản dịch của Lê Cao Phan

Chăn xanh một tấm, của lưu nhà
Ly loạn thân này tạm vượt qua
Trôi nổi trăm năm đời mộng ảo
Nên hư vạn sự ý trời già
Rượu đầy hũ, tan cơn sầu muộn
Gió nửa giường, ngon giấc ngủ trưa
Duy có non quê là nhớ mãi
Chừng nao lều được cất bên hoa ?
[1] Chăn xanh. Vương Hiến Chi đời Tấn thấy trộm vào nhà lấy đồ, ung dung bảo tên trộm "Lấy gì thì lấy, riêng cái nệm xanh là vật cũ nhà ta, nên bỏ lại trả ta".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Hạ nhật mạn thành (I)