07/07/2020 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông ngâu rụng xuống cội ngâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:27

 

Bông ngâu rụng xuống cội ngâu,
Em còn phụ mẫu dám đâu tự mình.
Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh,
Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bông ngâu rụng xuống cội ngâu