26/05/2022 04:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi dương 1
東門之楊 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:39

 

Nguyên tác

東門之楊,
其葉牂牂。
昏以為期,
明星煌煌。

Phiên âm

Đông môn chi dương,
Kỳ diệp tương tương.
Hôn dĩ vi kỳ,
Minh tinh hoàng hoàng.

Dịch nghĩa

Cây dương liễu ở cửa phía đông,
Lá của nó rườm rà.
Hẹn hò nhau lúc đêm tối,
Chỉ thấy sao Khải Minh sáng rực.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông dương liễu là đà,
Lá thì chen rậm rườm rà xanh tươi.
Hẹn nhau vào lúc tối trời,
Sao Minh thấy chiếu sáng ngời từng cao.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đông môn: cửa phía đông, chỗ hẹn hò với nhau.
dương: cây dương liễu mọc dương lên (chớ không rũ xuống).
tương tương: dáng rườm rà.
minh tinh: sao Khải Minh (cũng cho là sao Kim Tinh, sao Thái Bạch).
hoàng hoàng: dáng rất sáng.

Đây cũng là việc trai gái hẹn hò nhau mà có người quên lời ước hẹn, không đến, cho nên nhân những điều đã trông thấy mà khởi hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi dương 1