08/12/2022 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời tình lọ cọ

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/06/2009 13:06

 

Lãng đãng làm chi cau hát thương
Vắt véo làm gì lời tình lọ-cọ
"Yêu nhau, đường dốc hóa sàn"…

Vin tay lên lời tình lọ-cọ
Biết má ai còn ấm hoa đào,
Chìa vai gánh lời tình lọ-cọ
Kĩu kịt mai đầy ước ao…

Nhờ cánh cung thả lời tình lên chòm sao
Sao nhấp nháy lửa yêu, hờn, giận
Bầu trời đong câu ca nào vô tận
Vẫn ngất ngây với lọ-cọ lời tình.

Yêu nhau, hòn đá thở ra lửa,
Theo nhau, đường dốc hóa sàn…
Ở xa nhau, nhớ nhung đơm thành nụ
Lời tình môi ai chúm chan?

Khát khao nào trèo vách núi thời gian
Nếu không nọ những lời tình lọ-cọ?
Nếu không có lứa đôi tìm nhau nữa
Thì ngôi trăng chải chuốt nhạt vành trời

Lời tình: Trầu với cau, vôi
Người ơi! Đón lấy, bỏng môi còn tìm…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Lời tình lọ cọ