03/07/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1
夏日偶成其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 20:37

 

Nguyên tác

不堪夏熱戶常關,
偶爾扶筇起散觀。
病眼逢人多錯誤,
徑途舉足倍艱難。
有呼四代含飴祖,
誰記三朝秉筆官。
潦倒風前吾醉後,
蘧然熟視見南山。

Phiên âm

Bất kham hạ nhiệt hộ thường quan,
Ngẫu nhĩ phù cung khởi tản quan.
Bệnh nhãn phùng nhân đa thác ngộ,
Kính đồ cử túc bội gian nan.
Hữu hô tứ đại hàm di tổ,
Thuỳ ký tam triều[1] bỉnh bút[2] quan.
Lạo đảo phong tiền ngô tuý hậu,
Cừ nhiên thục thị kiến Nam san.

Dịch nghĩa

Nắng quá, không chịu được, cửa nhà thường đóng kín,
Thỉnh thoảng trở dậy đi dạo mới chống gậy.
Mắt đau nhìn người thường lẫn lộn,
Ngõ nhỏ bước chân lại càng khó khăn.
Có chắt gọi là cụ bốn đời về vui tuổi già,
Ai còn nhớ ta làm quan bỉnh bút qua ba triều vua.
Ngả nghiêng trước gió, ta say rồi đó,
Trông kỹ rõ ràng còn thấy ngọn núi Nam.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cửa cài im ỉm nắng oi nồng,
Chống gậy đôi khi dạo lối mòn.
Mắt kém nhìn người thường lẫn lộn,
Ngõ sâu lần bước khó khăn hơn.
Ba triều, bỉnh bút, ai còn nhớ?
Đồng loạt, cụ hưu, chắt gọi luôn.
Trước gió ngả nghiêng, say rồi đó,
Non Nam mồn một vẫn hằng trông.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Ba triều Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hoà.
[2] Chỉ quan làm việc biên tập, trước thuật nói chung. Tác giả muốn nói đến chức Toản tu Sử quán từng đảm nhiệm hơn nửa thời gian làm quan của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1