04/08/2021 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa - Đề Hùng Châu dịch
減字木蘭花-題雄州驛

Tác giả: Tưởng Hưng Tổ nữ - 蔣興祖女

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2007 17:53

 

Nguyên tác

朝雲橫度,
轆轆車聲如水去。
白草黃沙,
月照孤村三兩家。

飛鴻過也,
百結愁腸無晝夜。
漸近燕山,
回首鄉關歸路難。

Phiên âm

Triêu vân hoành độ,
Lộc lộc xa thanh như thuỷ khứ.
Bạch thảo hoàng sa,
Nguyệt chiếu cô thôn tam lưỡng gia.

Phi hồng quá dã[1],
Bách kết sầu trường vô trú dạ.
Tiệm cận Yên san[2],
Hồi thủ hương quan quy lộ nan.

Dịch nghĩa

Mây sớm bay ngang,
Tiếng xe đi lọc cọc như nước chảy.
Cỏ trắng, cát vàng,
Mặt trăng soi xuống xóm lẻ có đôi ba nhà.

Chim hồng bay qua,
Trăm nút ruột buồn không kể ngày đêm.
Gần đến Yên San,
Ngoảnh lại quê hương đường khó khăn.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Ngang trời mây nổi,
Lọc cọc tiếng xe như nước dội.
Cỏ trắng cát vàng,
Xóm lẻ đôi nhà dưới ánh trăng.

Chim hồng bay khuất,
Ruột sầu trăm mối ngày đêm thắt.
Gần tới Yên San,
Ngảnh lại quê nhà đường khó khăn.
Khi nước Kim xâm lược Tống, phụ thân là Tưởng Hưng Tổ không chịu khuất phục, nàng bị giặc bắt lên phương Bắc. Khi đi qua Hùng Châu (nay thuộc huyện Hùng tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), nàng đã đề bài thơ này lên tường trạm dịch.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Ý nói chim nhạn bay về Nam, mình lại lên Bắc.
[2] Núi Yên Sơn ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, là kinh đô của nhà Kim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Hưng Tổ nữ » Giảm tự mộc lan hoa - Đề Hùng Châu dịch