23/05/2024 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần
點絳唇

Tác giả: Phùng Thì Hành - 馮時行

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2017 15:49

 

Nguyên tác

江上新晴,
閒撐小艇尋梅去。
自知梅處。
香滿魚家路。

路盡疏籬,
一樹開如許。
留人住。
留人不住。
黯淡黃昏雨。

Phiên âm

Giang thượng tân tình,
Nhàn xanh tiểu đĩnh tầm mai khứ.
Tự tri mai xứ,
Hương mãn ngư gia lộ.

Lộ tận sơ ly,
Nhất thụ khai như hứa.
Lưu nhân trú.
Lưu nhân bất trú.
Ảm đạm hoàng hôn vũ.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sông tạnh trời trong,
Nhàn chèo thuyền nhỏ tìm mai thử.
Biết nơi mai nở,
Suốt rạch thơm mùi nhớ.

Cuối rạch rào thưa,
Một gốc hoa như cũ.
Lưu người ở.
Lưu người chẳng ở.
Ảm đạm mưa chiều nhỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Thì Hành » Điểm giáng thần