24/10/2020 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 11 (Quê cũ)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:28

 

Náu về quê cũ bấy nhiêu xuân,
Lãng thưởng chưa lìa lưới trần.
Ở thế những hiềm qua mỗ thế,
Có thân thì sá cốc chưng thân.
Vườn còn thông trúc đáng năm mẫu,
Câu ước công danh đổi một cần[1].
Miệt[2] bả hài gai khăn cốc,
Xuềnh xoàng làm mỗ đứa thôn nhân.
[1] Xem Mạn thuật bài 8, câu 4.
[2] “Miệt” nghĩa là bí tất, vớ. Cả câu ý nói vớ thô, giày gai, khăn cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 11 (Quê cũ)