14/08/2020 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hết rồi, tình đã vỡ tan
Все кончено: меж нами связи нет

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 10:14

 

Nguyên tác

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.

Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.

Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

Bản dịch của Xuân Diệu

Hết rồi - tình đã vỡ tan
Anh hôn lần chót đôi bàn chân em
Những lời chua xót thốt lên -
Anh nghe lời đáp của em: - Hết rồi

Anh không còn tự dối thôi
Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em
Chuyện tàn có thể anh quên
Tình yêu không thể đáp đền cho anh!

Trẻ trung hồn lại đẹp xinh
Mai em được biết bao tình mến yêu.
(1824)
(Xuân Diệu dịch qua bản dịch nghĩa của Thúy Toàn)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Hết rồi, tình đã vỡ tan