10/02/2023 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu với Thuý Kiều

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/08/2016 08:47

 

Định mệnh trêu ngươi hỡi Thuý Kiều!
Hồng nhan lỡ phận mối thương yêu
Đem hoa vẩn đục trinh hương sắc
Giữ nét khơi trong dáng mỹ miều
Biết Trọng từ khi trăng mới nhú
Mơ tình vào lúc gió đang khêu
Hai nơi mỗi ngả sầu dao cắt
Ai biết còn ai hiểu được nhiều?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thu với Thuý Kiều