17/10/2021 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mai

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 08:51

 

Một mai người có xa người
Bao hoa nở cũng u hoài chốn không
Bao dòng sông đục sông trong
Cây đa bến nước sẽ mông mênh bờ

Một mai tàn lụi giấc mơ
Chiếc cầu dải yếm sững sờ môi hôn
Tháng ngày trôi đá cũng mòn
Lời xưa ước cũ biết còn không em

Một mai đời có xa thêm
Cầm bằng chân cứng đá mềm vậy thôi
Ai về dặm vắng xa xôi
Gừng cay muối mặn gửi lời biệt nhau
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Một mai