11/05/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vịnh [Vịnh mùa thu; Mùa thu ngồi mát ngâm thơ]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2005 00:39

 

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc[1] lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào[2].
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát ngâm thơ.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Bản trong Nam âm thảo chép là “Cầu trúc”.
[2] Tức Đào Tiềm đời Tấn (Trung Quốc), tự Uyên Minh, đỗ tiến sĩ, làm huyện lệnh Bành Trạch, khi treo ấn từ quan có làm bài Quy khứ lai từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu vịnh [Vịnh mùa thu; Mùa thu ngồi mát ngâm thơ]