10/08/2022 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan)

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:22

 

Gió thổi hơi Lan đã mát lừng,
Tự nhiên gặp gỡ cũng vì chưng.
Câu thơ vịnh tuyết còn văng vẳng,
Chén rượu chờ trăng vẫn ngấn lưng[1].
Cờ muốn thi gan xe pháo mã,
Đàn còn lựa gảy tính tình tưng.
Nhắn ai mơ kẻ tri âm đó,
Xin ngỏ lời ra chớ ngập ngừng.
(Theo Tạp thảo tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Chỉ rượu vẫn còn lưng chén, chưa uống cạn hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan)