31/01/2023 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng sơn
上山

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:44

 

Nguyên tác

六月二十四
上到此山來
舉頭紅日近
對岸一枝梅

Phiên âm

Lục nguyệt nhị thập tứ,
Thướng đáo thử sơn lai.
Cử đầu hồng nhật cận,
Đối ngạn nhất chi mai.

Dịch nghĩa

Ngày hai mươi bốn tháng sáu,
Lên đến núi này.
Ngẩng đầu thấy mặt trời đỏ gần lại,
Bờ bên kia có một nhành mai.

Bản dịch của Tố Hữu

Hai mươi tư tháng sáu,
Lên ngọn núi này chơi.
Ngẩng đầu: mặt trời đỏ,
Bên suối một nhành mai.
Lũng Dẻ, 1942.

Nguồn: Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, NXB Văn học, Hà Nội, 1990, tr14

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thướng sơn