03/07/2022 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh cửa

Tác giả: Hoài Anh - Trần Trung Phương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2011 18:24

 

Cánh cửa mở ra
Cánh cửa khép lại
Cái kẹt nửa chừng
Là tình thơ dại

Cánh cửa khoá được
Cả trong lẫn ngoài
Mặt trong quá khứ
Mặt ngoài tương lai

Riêng còn hiện tại
Chìa khoá giấu chờ
Chỉ cánh cửa biết
Nhưng còn đứng trơ
Nguồn: Hoài Anh, Dạ lan (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoài Anh » Cánh cửa