19/01/2021 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều - buổi sớm
Kväll – Morgon

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2015 10:29

 

Nguyên tác

Månens mast har murknat och seglet skrynklas.
Måsen svävar ducken bort över vattnet.
Bryggans tunga fyrkant är kolnad. Snåren dignar i mörkret.

Ut på trappan. Gryningen slår och slår i
havets gråstensgrinar och solen sprakar
nära världen. Halvkvävda sommargudar
famlar i sjörök.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Cột buồm trắng mục cũ rồi
Cánh buồm nhàu nát bồi hồi biển xa
Hải âu say lượn sóng ca
Đá vuông lát bến đã là rã vôi
Cây gai ủ rũ nhánh vơi
Tôi bước ra khỏi nhà tôi bồn chồn
Rạng đông lấp lánh sương tuôn
Còn soi dãy đá ngăn cồn biển thu
Ánh trời vui thốt lời ru
Để gần với đất cho dù ở xa
Vị hè tắt vẫn bôn ba
Chen vào mù biển ngân nga sớm chiều
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Buổi chiều - buổi sớm