01/07/2022 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời cây đàn tính

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:37

 

Cây đàn này đâu phải cây đàn
Bầu nước mắt trăm năm cười khóc

Cây đàn này đâu phải cây đàn
Bọc sinh nở, lời chào ly biệt

Vụt đứng lên cây đàn dìu dặt
"Đi như thế cho đến ngày nhắm mắt"

Ngôn ngữ cổ còn vài câu tích tịch
Hãy gẩy lên bất cứ nơi nào.
Cao Bằng, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Lời cây đàn tính