20/03/2023 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 111
閨怨其一百十一

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 15:55

 

Nguyên tác

歲歲年年君去家,
年年歲歲樹開花。
年年君去無消息,
歲歲花開感物華。

Phiên âm

Tuế tuế niên niên quân khứ gia,
Niên niên tuế tuế thụ khai hoa.
Niên niên quân khứ vô tiêu tức,
Tuế tuế hoa khai cảm vật hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng tháng năm năm anh ở xa,
Năm năm cây cối vẫn ra hoa.
Anh đi năm tháng không tin tức,
Hoa nở hàng năm cảm xúc đa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Khuê oán kỳ 111