23/05/2024 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 3
題長安酒肆壁其三

Tác giả: Chung Ly Quyền - 鍾離權

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 22:38

 

Nguyên tác

莫厭追歡笑語頻,
尋思離亂好傷神。
閑來屈指從頭數,
得見清平有幾人。

Phiên âm

Mạc yếm truy hoan tiếu ngữ tần,
Tầm tư ly loạn hảo thương thần.
Nhàn lai khuất chỉ tòng đầu số,
Đắc kiến thanh bình hữu kỷ nhân.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đừng chán truy hoan rộn nói cười
Nghĩ chi ly loạn chuyện buồn thôi
Giơ tay đếm thử từ xưa trước
Được hưởng thanh bình hỏi mấy ai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chung Ly Quyền » Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 3