02/07/2022 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiệt kỳ 3
熱其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:15

 

Nguyên tác

朱李沈不冷,
雕胡炊屢新。
將衰骨盡痛,
被褐味空頻。
欻翕炎蒸景,
飄搖征戍人。
十年可解甲,
為爾一沾巾。

Phiên âm

Chu lý trầm bất lãnh,
Điêu hồ xuy lũ tân.
Tương suy cốt tận thống,
Bị hạt vị không tần.
Thúc hấp viêm chưng cảnh,
Phiêu diêu chinh thú nhân.
Thập niên khả giải giáp,
Vị nhĩ nhất triêm cân.

Dịch nghĩa

Ngâm mận đỏ trong nước mà nó cũng chẳng lạnh cho,
Lúa mọi càng mới nấu.
Sắp khụm nên xương đau vô cùng,
Nghèo túng nên vị thường tẻ nhạt.
Cái cảnh nóng bức sinh ngột ngạt,
Người lính nơi tiền đồn thấy lao đao.
Mười năm rồi, có thể cởi bỏ áo lính được,
Vì mi mà khăn thấm đầy nước mắt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mận đỏ ngâm chẳng mát,
Lúa mọi nấu nhiều lần.
Sắp quị, xương đau nhức,
Nghèo túng vị thường đơn.
Cảnh nóng bức ngột ngạt,
Lính thú bao khó khăn.
Mười năm bò áo giáp,
Vì mi khăn ướt đầm.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhiệt kỳ 3