09/03/2021 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu phó sách đề vịnh chi nhất
又副冊題詠之一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 17:04

 

Nguyên tác

霽月難逢,彩雲易散。
心比天高,身為下賤。
風流靈巧招人怨。
壽夭多因誹謗生,
多情公子空牽念。

Phiên âm

Tễ nguyệt nan phùng, thái vân dị tán.
Tâm tỷ thiên cao, thân vi hạ tiện.
Phong lưu linh xảo chiêu nhân oán.
Thọ yêu đa nhân phỉ báng sinh,
Đa tình công tử không khiên niệm.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan,
Lòng sao cao quý, phận lại đê hèn.
Tinh khôn, đài các tổ người ghen,
Chịu tiếng ong ve thành tổn thọ,
Đa tình công tử luống than phiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hựu phó sách đề vịnh chi nhất