13/08/2022 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thiện Đễ thân hữu
寄善悌親友

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2014 14:53

 

Nguyên tác

多病須知返故鄉,
顧觀身小事難當。
數乎天命無能改,
目下時乖未可量。
菊徑安貧占白髮,
茅廬小睡醒黃梁。
埼嶇萬里拋塵累,
數歲居家豈望長。

Phiên âm

Đa bệnh tu tri phản cố hương,
Cố quan thân tiểu sự nan đương.
Sổ hồ thiên mệnh vô năng cải,
Mục hạ thì quai vị khả lường.
Cúc kính an bần chiêm bạch phát,
Mao lư tiểu thuỵ tỉnh hoàng lương.
Kỳ khu vạn lý phao trần luỵ,
Sổ tuế cư gia khởi vọng trường.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Thôi nghỉ đi ông ốm lắm rồi
Hiểu mình sức mọn nói chi ôi
Mệnh trời định thế khôn thay đổi
Vận nước nên hay khó chuyển dời
Luống cúc cảnh nghèo coi tóc trắng
Cháo kê tỉnh giấc mái nhà gồi
Bỏ qua muôn dặm nơi trần luỵ
Cố quán vài năm chỉ thế thôi
Nguyên chú: Ông Vũ là bạn vong niên lại còn là học trò, người mà tôi hi vọng nhất.

Bài thơ này do Bùi Đức Bồng thôn Tam Đăng, Đại An, Nghĩa Hưng (Nam Định) cung cấp.

Nguồn: Vũ Thiện Đễ - Cuộc đời và tác phẩm (Phụ lục), NXB Hà Nội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Ký Thiện Đễ thân hữu